การรับรอง

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

การทดสอบ UVA 3000 ชั่วโมง

ANTI CHLORINE TEST

การทดสอบการต่อต้านคลอรีน

ANTI MILDEW TEST

การทดสอบการต่อต้านโรคราน้ำค้าง

CE CERTIFICATE

ใบรับรอง CE

Flammability Test & burning behaviour

การทดสอบความไวไฟและพฤติกรรมการเผาไหม้

LABOSPORT TEST

การทดสอบ Labosport

Lead test

การทดสอบตะกั่ว

Wear resisting test 50,000 times

สวมต้านทานการทดสอบ 50,000 ครั้ง